Chào bạn. Ngoài các mẫu của chúng tôi. Bạn có thể đặt hàng Vidaco thiết kế và sản xuất một mẫu riêng phù hợp với sản phẩm và yêu cầu chất lượng của bạn. Bạn đặt hàng bằng cách Liên hệ trực tiếp hoặc liên hệ Online qua form liên hệ tại http://www.vidaco.vn/lien-he . Xin cảm ơn